Plant Sciences Center
Wang Faguo
Highest Education
Post Professor
Phone 020-37093715
Email wangfg@scib.ac.cn
Office
Education and Appointments
2006.7-2006.12, Research Group of Species Diversity and Conservation, South China Botanical Garden, CAS, Assistant Professor 2007.1-now, Research Group of Species Diversity and Conservation, South China Botanical Garden, CAS, Associate Professor
Research Interest
 
Public Services
 
Honors
 
Selected Publication

1)Fa-Guo Wang, Hong-Mei Liu#, Chun-Mei He, Dong-Mei Yang, Fu-Wu Xing*. Taxonomic and evolutionary implications of spore ornamentation in Davalliaceae. Journal of Systematics and Evolution, 2015, 53(1): 72-81.  

2)Rui Zhang#, Faguo Wang#, Jiao Zhang, Hui Shang, Li Liu, Hao Wang, Guohua Zhao, Hui Shen, Yuehong Yan*. Dating Whole Genome Duplication in Ceratopteris thalictroides and Potential Adaptive Values of Retained Gene Duplicates. International Journal of Molecular Sciences, 2019, 20: 1926.  

3)Faguo Wang#, Aihua Wang#, Chengke Bai#, Dongmei Jin, Liyun Nie, AJ Harris, Hongfeng Chen*, Yuehong Yan*, et al. Genome Size Evolution of the Extant Lycophytes and Ferns. Plant Diversity, 2022. https://doi.org/10.1016/j.pld.2021.11.007 

4)Hai Ren#, Faguo Wang#, Wen Ye#, Qianmei Zhang, Taotao Han, Yao Huang, Guowei Chu, Dafeng Hui, Qinfeng Guo. Bryophyte diversity is related to vascular plant diversity and microhabitat under disturbance in karst caves. Ecological Indicators, 2021, 120: 106947. 

5)Xu Lei, Chen Siyu, Zhuang Ping, Xie Dongsheng, Yu Xiaoling, Liu Dongming, Li Zhi’an, Qin Xinsheng*, Wang Faguo*, Xing FW. Purification Efficiency of Three Combinations of Native Aquatic Macrophytes in Artificial Wastewater in Autumn. International Journal of Environmental Research & Public Health, 2021, 18, 6162.  

6)Wang, Ai-Hua, Yu Xiao-Ling, Liu Yan-Yan, Chen Shu-Gang, Wang Fa-Guo*. Seed Germination and Storage of the Endangered Species Manglietia crassipes Y. W. Law (Magnoliaceae). Horticulturae, 2021, 7(3): 42.  

7)Ai-Hua Wang, Ye Sun, Harald Schneider, Jun-Wen Zhai, Dong-Ming Liu, Jin-Song Zhou, Fu-Wu Xing, Hong-Feng Chen*, Fa-Guo Wang*. Identification of the relationship between Chinese Adiantum reniforme var. sinense and Canary Adiantum reniforme. BMC Plant Biology, 2015, 15: 36.    

8)Faguo Wang, Fuwu Xing. Proposal to conserve the name Davallia sinensis (Christ) Ching against D. Chinensis (L.) Sm. (Davalliaceae). Taxon, 2008, 57(3): 644-645.  

9)Ai-Hua Wang#, Fa-Guo Wang#, Wan-Wan Zhang, Xiao-Dong Ma, Xu-Wen Li, Qi-Fei Yi, Dong-Lin Li, Lei Duan, Yue-Hong Yan and Fu-Wu Xing*. Revision of series Gravesiana (Adiantum L.) based on morphological characteristics, spores and phylogenetic analyses. PLoS ONE, 2017, 12(4): e0172729.  

10)Javier Francisco-Ortega, Fa-Guo Wang*, Zhong-Sheng Wang & Fu-Wu Xing et al. Endemic Seed Plant Species from Hainan Island: A Checklist. Botanical Review, 2010, 76: 295-345.   

11)Xiao-Dong Ma, Ai-Hua Wang, Fa-Guo Wang*, Chun-Mei He, Dong-Ming Liu, Pedro Gerstberger, Fu-Wu Xing. A revised classification of Chinese Davalliaceae based on new evidence from molecular phylogenetics and morphological characteristics. PLoS ONE, 2018, 13(11): e0206345.  

12)Feng Su, Zhian Li, Yingwen Li, Lei Xu, Yongxing Li, Shiyu Li, Hongfeng Chen, Ping Zhuang* and Faguo Wang*. Removal of Total Nitrogen and Phosphorus Using Single or Combinations of Aquatic Plants. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019, 16, 4663.  

13)Lei Xu, Siyu Cheng, Ping Zhuang, Dongsheng Xie, Shiyu Li, Dongming Liu, Zhian Li, Faguo Wang* and Fuwu Xing. Assessment of the Nutrient Removal Potential of Floating Native and Exotic Aquatic Macrophytes Cultured in Swine Manure Wastewater. International Journal of Environmental Research & Public Health, 2019, 17, 1103.  

14)Faguo Wang, Sam Barratt, Wilfredo Falcón, Michael F. Fay, Samuli Lehtonen, Hanna Tuomisto, Fuwu Xing & Maarten J. M. Christenhusz*. On the monophyly of subfamily Tectarioideae (Polypodiaceae) and the phylogenetic placement of some associated fern genera. Phytotaxa, 2014, 164(1): 1-16.  

15)Fa-Guo Wang, Ai-Hua Wang, Rong-Rong He, Dong-Mei Yang, Chun-Mei He, Dong-Ming Liu, Jeremy Moynihan, Qi-Fei Yi* & Fu-Wu Xing*. Phytogeography of pteridophytes on limestone areas in Guangdong, China. Phytotaxa, 2017, 317 (2): 081103.  

16)Faguo Wang, Fuwu Xing. Heterophyton, a new substitute name for Allophyton X.W. Wu (Pteridopsida). Phytotaxa, 2014, 163 (5): 299-300. (IF=1.44)  

17)Hailing Yu, Shiyu Li, Aihua Wang, Yuanwen Kuang*, Faguo Wang*, Fuwu Xing. Accumulation of Heavy Metals and As in the Fern Blechnum orientale L. from Guangdong Province, Southern China. Water Air and Soil Pollution, 2020, 231: 342.  

18)Fa-guo Wang, Dong-ming Liu, Fu-wu Xing. Two new species of Hypodematium (Hypodematiaceae) from limestone areas in Guangdong, China. Botanical Studies, 2010, 51: 99-106.  

19)Faguo Wang, Iwatsuki Kunio, Fuwu Xing. A New Name of Bolbitis from China. American Fern Journal, 2008, 98(2): 96-97.